Servis a služby

Opravy počítačů a displejů.

Opravy počítačů

Provádíme pozáruční opravy počítačů.

Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti servisních techniků. Díky špičkovému vybavení servisního pracoviště jsme schopni provádět opravy nejen výměnou celých komponent, ale také jejich opravou. Po provedení diagnostiky je se zákazníkem dohodnut způsob opravy a rovněž vyčíslena cena opravy. Cena opravy závisí především na ceně měněného komponentu.

Mezi opravy můžeme zařadit i upgrade Vašeho počítače (náš technik navrhne vhodné řešení).

Kromě oprav hardwaru je někdy nutné provést opravy softwaru.

Řešení problémů se softwarem

V závislosti na tom, jak náš technik diagnostikuje Váš počítač, vybere po domluvě s Vámi jedno z následujících řešení.

Údržba a vyčištění systému

Stejně jako auto, i počítač občas potřebuje seřídit – vymazat nepotřebné soubory, opravit nefunkční součásti a vyladit výkon. Cena tohoto úkonu se pohybuje od 480,- Kč vč. DPH.

Přeinstalace

Často nás naši zákazníci volají v situaci, kdy je poškození systému natolik závažné a komplikované, že výše zmiňované metody nelze použít. Proces by jednoduše trval příliš dlouho a výsledky bychom nebyli schopni zaručit. V tuto chvíli přichází na řadu právě přeinstalace systému. Cena tohoto úkonu se pohybuje od 960,- Kč vč. DPH

Opravy notebooků

Provádíme pozáruční opravy a servis notebooků. Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti servisních techniků a originální náhradní díly na notebooky mnoha značek. Díky špičkovému vybavení servisního pracoviště jsme schopni provádět opravy nejen výměnou celých komponent. V případě, že je diagnostikována závada na čipu či jiné součástce, jsme schopni provést jejich výměnu. V případě čipů provádíme i opravy pomocí nejmodernějších technologií na principu infrapájení.

Kromě oprav hardwaru je někdy nutné provést opravy softwaru.

Řešení problémů se softwarem

V závislosti na tom, jak náš technik diagnostikuje Váš notebook, vybere po domluvě s Vámi jedno z následujících řešení.

Přeinstalace

Často nás naši zákazníci volají v situaci, kdy je poškození systému natolik závažné a komplikované, že výše zmiňované metody nelze použít. Proces by jednoduše trval příliš dlouho a výsledky bychom nebyli schopni zaručit. V tuto chvíli přichází na řadu právě přeinstalace systému. Cena tohoto úkonu se pohybuje od 960,- Kč vč. DPH

Opravy LCD displejů

Máte doma nefunkční LCD monitor? Nic není ztraceno, ve většině případů se jedná o vadnou PB (Power board), kterou jsme v našem servisu schopni opravit.

Pokud máte na LCD monitoru vadný displej, stává se bohužel z důvodu ceny náhradních panelů oprava nerentabilní a doporučuje se monitor ekologicky zlikvidovat a koupit nový. V tomto případě Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Opravy napájecích částí provádíme nejekonomičtější cestou a to výměnou prvosoučástek. Nikoliv celých desek jak je tomu ve většině servisních středisek.

Opravu Power Boardu jsme schopni realizovat v cenové relaci od 600 do 1000 Kč,- vč. DPH.

 

Nejčastější prováděné opravy:

 • výměna vadných zdrojů
 • výměna a opravy grafických karet
 • výměna pevných disků
 • výměna optických jednotek
 • výměna síťových karet
 • výměna základních desek
 • mnoho dalších oprav…

 

Mezi nejběžnější opravy, které provádíme patří:

 • výměna vadných monitorů
 • výměna poškozených pantů
 • výměna nefunkčních klávesnic
 • výměna vadných čipů
 • výměna DC konektorů
 • výměna USB konektorů
 • opravy spojů na základní desce
 • výměna prasklých či jinak poškozených plastových dílů

Typický příklad:

Podívejme se na data uložená na pevný disk. Z hlediska bezpečnosti uložení dat je to jedno z nejrizikovějších úložišť. Disk totiž obsahuje takzvané pohyblivé části, jako jsou plotny a čtecí/zapisovací hlavičky. Informace jsou ukládány na výše zmiňované plotny v magnetických impulsech do různých částí disku bezkontaktní cestou. Střední hodnota životnosti je stanovena někde mezi 2. až 5. lety dle typu pevného disku a jeho využití. Všechny tyto faktory výrazně snižují výsledné skóre bezpečnosti uložení dat na diskovém médiu, jako takovém. Může tedy nastat situace, že se jednoho dne nebudete moci z nějakého důvodu ke svým datům dostat, ať už jsou uložena na zmiňovaném pevném disku, nebo případně na jiném datovém nosiči.

Právě takovéto nepříjemné a relativně bezvýchodné situace jsme připraveni Vám pomoci řešit. Máme dlouholeté zkušenosti se záchranou dat z nejrůznějších médií a datových nosičů, jsme schopni zachránit informace z havarovaných, či přeformátovaných úložišť.

Záchrana dat.

Nejcennější a nejdůležitější součástí Vašeho počítače jsou data! Jejich ohrožení, ztráta či poškození je většinou to nejhorší, co může uživatele potkat. Z tohoto důvodu by měl tyto situace řešit odborný servis. Již při náznaku takové hrozby důrazně doporučujeme kontaktovat odborný servis. Pokud máte podezření, že s vaším počítačem nebo notebookem není něco v pořádku a mohla by hrozit ztráta dat, je nejvhodnější tento vypnout a co nejdříve dopravit do  našeho servisu. Minimalizujete tím možnosti dalšího poškození úložných médií a ztráty dat navždy. Stejně důležité, jako je takovou situaci vyřešit, je i snažit se těmto situacím předcházet. Nabízíme proto svým klientům poradenství jak data uchovávat či jaký zvolit systém zálohování.

Data lze ukládat různými způsoby. Jak ve stolním, tak v přenosném počítači nejčastěji data ukládáme na pevný disk, CD/DVD, FLASH disk či dnes již minimálně používanou disketu. Všechny tyto způsoby mají své výhody i nevýhody, tomuto tématu by se dala věnovat celá samostatná kapitola. Obecně se doporučuje uchovávat důležitá data na více nezávislých médiích. Například na pevném disku plus záloha třeba na DVD.

Záchranu dat provádíme v první řadě za pomoci výkonných softwarových utilit.

Pokud závažnost problému vyžaduje speciální podmínky pro obnovu dat, jsme schopni veškeré tyto nestandardní a náročné operace řešit ve spolupráci s partnerskými firmami.

Čištění, odvirování.

Čištění počítače, notebooku…

Každý počítač by měl být minimálně jednou ročně vyčištěn! Výrazně se tím snižuje riziko havárie či požáru. Čištění počítačů a notebooků od prachu a nečistot je součástí prevence před kolapsem nebo jejich poškozením. Postaráme se o odborné provedení čištění Vašeho počítače či notebooku.

Odvirování počítače, notebooku…

Napadení PC virem je vždy nepříjemnou záležitostí a zpravidla důvodem navštívit servis PC. Virová nákaza je obtížným, nicméně všudypřítomným společníkem počítačů. Bohužel ani při používání antivirového softwaru nejste plně chráněni před všemi internetovými hrozbami. Největší hrozbou již dnes nejsou jen viry, jelikož na internetu krom virů na nás čekají ještě rootkity, spyware, adware, trojské koně či dialery. Jistě se s tím setkal již nejeden z Vás, jednoho dne začne počítač pracovat pomalu, zobrazují se podivné hlášky, počítač začne odpočítávat a restartuje se, počítač zamrzá, postupně vám mohou začít mizet data, nebo se zobrazují různé nechtěné webové stránky. Pokud některým takovým příznakem trpíte je třeba začít jednat a odvirovat počítač dřív, než bude pozdě.

Z těchto důvodů by odvirování počítače nemělo být prováděno laicky, ale odborně, tedy navštívit specializovaný servis, který má s odstraněním virů zkušenosti a je na něj patřičně vybaven.

Před veškerými technickými zásahy, včetně odvirování počítače, provádíme úplnou zálohu dat. Následně je disk zavirovaného počítače prověřen v bezpečném prostředí jiného počítače a po identifikaci nákazy jsou aplikovány další kroky vedoucí k odstranění nákazy.

K odstranění různých hrozeb je nutné použít různé postupy. Představa, že na vašem nakaženém počítači spustíme antivirový software a za pár hodin je vše hotové je bohužel mylná. Dnešní internetové hrozby se velmi často kombinují či řetězí.

 Cena tohoto úkonu se pohybuje od 480,- Kč vč. DPH.

Před odvirováním počítače je ovšem nutné se zamyslet nad několika věcmi:

 • Jsem schopen použít antivirový program tak, abych si nepoškodil důležitá data?
 • Co když po odvirování nepůjde počítač již spustit?
 • Kam si zazálohuji svá důležitá data z PC?
 • Je vůbec možné tento vir odstranit přímo v nakaženém počítači?

Správa počítačových sítí.

Správa sítě znamená převzetí určitých nebo veškerých činností spojených s fungováním informačních technologií klienta externím dodavatelem. U menších a středních firem se jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. U větších firem je to hlavně správa serverových technologií spolu s konzultacemi v oblasti IT.

Provedeme analýzu současného stavu vaší počítačové sítě a navrhneme vhodné řešení případných nalezených problémů.

Správa sítě (kabeláž, switche, routery, firewally)

Každý správce sítě by měl velmi dobře zvážit jaké pasivní i aktivní prvky pro chod celé sítě použije. Správná funkčnost počítačové sítě je pro chod celé infastruktury velmi důležitá. Funkčnost a vhodná konfigurace těchto prvků jsou zásadními předpoklady pro bezpečnost celé počítačové sítě. Jedná se hlavně o switche, routery a firewally.

Správa serverů

Kvalitní správa serverů je zcela zásadní. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů. Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.

Správa stanic a periferií

Nedílnou součástí správy počítačové sítě je i údržba pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme přecházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale také udržujeme přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Uživatelská podpora

Důležitou součástí svěřené správy IT je také řešení uživatelských problémů a to jak  telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.

Doplňkové služby

Většině našich klientů také návazně na služby správy počítačové sítě dodáváme nové technologie i spotřební materiál. Jsme schopni komplexně pokrýt celé spektrum dodávek služeb a techniky v oblasti informačních technologií.

PC Servis KB s.r.o.
Masná 129
Kaplice
382 41

WEB: www.pckb.cz
MAIL: info@pckb.cz
TLF: +420 380 313 797

Obchodní informace

IČO: 260 75 237
DIČ: CZ260 75 237

Spisová značka C 12432 vedená
u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

Odpovědné osoby

Jiří Knížek
+420 608 126 122
knizek@pckb.cz

Jiří Bohata
+420 777 126 122
bohata@pckb.cz

© 2021 PCKB Servis KB s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
www.pckb.cz - info@pckb.cz